Home zelfcompassie

Deze website is een vertaling van de Amerikaanse website van Kristin Neff. Kristin Neff promoveerde in 1997 aan de University of California at Berkeley. Ze is nu Associate Professor in Human Development aan de universiteit van Texas. Ze doet onderzoek naar zelfcompassie en schreef er een boek over dat ook in het Nederlands is vertaald. In Nederland werkt ze samen met Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, die deze website heeft vertaald. Roos Vonk promoveerde in 1990 aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar onder meer zelfkennis en zelfwaardering. In dat kader is ze ook geïnteresseerd geraakt in zelfcompassie. Neff en Vonk deden gezamenlijk onderzoek in Nederland. Neff vertelt er meer over in dit Engelse artikel en Vonk in dit Nederlandse artikel.